LJUDÖVERFÖRINGAR

KOLLA PÅ VIDEO

Digitalisering av ljudrulle

DIGITALISERING AV LJUDMATERIAL

Vi överför rull- och ljudband, C-kassetter, DAT, Minidisk till digitalt format som en fil (wav, mp3, Ipod, etc ...) på en CD, ett minneskort eller en hårddisk. Via oss kan du också få material från mikrokassetter för dikteringsmaskiner överfört i digital form.