EDITERING

För professionell efterbehandling av bild och ljud erbjuder vi de senaste Mac Pro-arbetsstationerna och Final Cut Pro 7, Final Cut X och Premiere Pro.

Våra högupplösnings- och standardupplösningsformat:

- 4K
- 2K
- HD
- AVCHD
- HDV
- SD
- DV
- ANALOG

Dessutom har vi även PC-baserade arbetsstationer, okomprimerade enheter, HDV- och DV-editeringsenheter.

Vi har också de flesta digitala och analoga professionella bandformaten. Via oss kan du också få videoöversättningsbyrå-tjänster. Vid behov kan vi göra videotextning i det format du behöver (t.ex. på band eller DVD).

Förutom professionella format har vi också analoga hemvideoformat:

- SVHS
- VHS
- VHS-C
- SONY Hi8/8 mm
- Betamax
- Philips 2000