DIGITALISERINGAR

KOLLA PÅ VIDEO

Digitalisering av videoband med professionell utrustning.

Med våra apparater överför vi de flesta film-, video- och ljudformat till alla digitala format.Det är en bra idé att lagra data från filmer, professionella och hemmafilmer, rullband och C-kassetter digitalt innan ovärderligt material oåterkalleligen förstörs. Vi digitaliserar material till exempel till hårddisk, Blu-ray, DVD, CD eller minnesstickor. Vi digitaliserar också material för online-användning (YouTube, e-post ...) och för mobila enheter.

ARKIV


Vi digitaliserar film- och videomaterial från företag och organisationer, t.ex. Med JPEG 2000-codec, som är ett digitalt bildformat för livebilder speciellt för arkivbruk. Vi arkiverar ljudmaterialet i digital form som du vill.

MÖJLIGA FORMAT

FILMFORMAT

- s35mm
- 35mm
- s16mm
- 16mm
- s8mm (Super8)
- MAX8mm
- 2x8mm
- den enda 9,5 mm Pathé i Europa

Videoformat

- XDCAM
- DigiBeta
- DVCPRO
- DVCAM
- BetaSP
- BetaSX
- MII
- DV
- HDV
- MiniDV
- Digi8
- HI8
- S-VHS
- VHS
- U-matic SP / HB / LB 1 "band
- Betamax
- V2000

LJUDFORMAT

- DAT
- Rullband
- C-kassett
- MiniDisk
- Mikrokassett (för dikteringsmaskiner)

DIGITALA FORMAT

Vi kodar film- eller videomaterial t.ex. till de digitala formaten nedan. Vi konverterar också från ett digitalt format till ett annat

- AVI
- .mov
- QuickTime
- WMV
- RealMedia
- Mpeg 4
- Mpeg 2
- Mpeg 1
- DivX
- H.264
- H.263
- AVCHD
- Flash
- Vi kodar film- eller videomaterial t.ex. till de digitala formaten nedan. Vi konverterar också från ett digitalt format till ett annat...